Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Twój adres e-mail:

Imię i Nazwisko / nick :

Treść wiadomości:

Plan pracy SU2 na rok 2017/2018

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NR 2 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
1. Działalność humanitarna, wolontariat
- Kiermasz świąteczny

Odpowiedzialni : SU 2 i klasa 2A (wychowawca - p. Dorota Woda)
2. Inicjowanie i udział w organizacji imprez szkolnych, świąt i zabaw:
- Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
- Ślubowanie klas pierwszych i Święto KEN (2BE)
- Udział w prezentacji działalności organizacji szkolnych
- Wybory do Rady Uczniowskiej
- Rocznica nadania LO imienia M. Kopernika (2G)
- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (2AD)
- Zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018 Odpowiedzialni : SU 2 oraz wyznaczone klasy LO
3. Porządek i bezpieczeństwo:
- Czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprez szkolnych

Odpowiedzialni : SU 1 i SU 2
4. Działania informacyjne :
- Sporządzanie protokołów po każdym zebraniu samorządu uczniowskiego
- Informowanie nauczycieli i uczniów o bieżących pracach i akcjach samorządu
- Zawieszanie na tablicy samorządu bieżących informacji

Odpowiedzialni : sekretarze SU 2

- Prowadzenie kroniki Samorządu Uczniowskiego Nr 2

Odpowiedzialni :Athena Myers 2G
5. Działalność sekcji historycznej "Historia, tożsamość, tradycja..." :
Uczniowie pracujący w tej sekcji udadzą się w raz z opiekunem SU 2 na brzeskie cmentarze, aby uporządkować groby profesorów liceum pozostające bez opieki (2 razy w ciągu roku) oraz aby zapalić znicze na tych grobach w Święto Komisji Edukacji Narodowej oraz z okazji rocznicy nadania liceum imienia M. Kopernika.

Odpowiedzialni : Gabriela Idzik (2A), Weronika Wieczorek (2A), Franciszek Podłęcki (2G), Justyna Zięć (1A), Joanna Wójtowicz (1A)
6. 6. Poczet sztandarowy:
1. Ślubowanie klas pierwszych - 2A
2. Uroczystość na Słotwinie - 2AD
3. Święto Niepodległości - akademia w szkole - 2BE
4. Święto Niepodległości - uroczystości miejsko-gminne - 2G
5. Święto LO - 2AD
6. Pożegnanie maturzystów - 2G
7. Święto 3 Maja - akademia w szkole - 2BE
8. Święto 3 Maja - uroczystości miejsko - gminne - 2A
9. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 - 2BE
10. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - 2A (3A)

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym :
- Udział marszałków szkoły i pocztu sztandarowego w następujących uroczystościach odbywających się poza terenem szkoły :

rocznica bombardowania transportu kolejowego na Słotwinie ;
rocznica odzyskania niepodległości 11 Listopada ;
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- Udział w uroczystości z okazji 150 – lecia Powiatu Brzeskiego
- Udział w uroczystości 125 – lecia Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ
- Targi edukacyjne - przedstawienie oferty szkoły dla uczniów klas III gimnazjów
- Dzień otwarty szkoły
8. Konkursy :
- Konkurs na ozdobę świąteczną wraz z SU Nr1 – 21 – 22 grudnia 2017 :
- Konkurs na logo Liceum.

Odpowiedzialni : Rada Uczniowska
Plan pracy samorządu uczniowskiego ma charakter otwarty i będzie na bieżąco uzupełniany w miarę potrzeb i napływu nowych inicjatyw.
Zatwierdzono na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego Nr 2 w dniu 11 września 2017.

ZSP nr 1 w Brzesku ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko | wykonanie: Tomasz `tomczan` Koczwara | aktualizacja: mgr Anna Damasiewicz Odwiedzin: 87417