Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Twój adres e-mail:

Imię i Nazwisko / nick :

Treść wiadomości:

Plan pracy SU2 na rok 2018/2019

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NR 2 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
1. Działalność humanitarna, wolontariat
- Kiermasz świąteczny

Odpowiedzialni : SU 2 i klasa: 2B ( wychowawca – p. Jacek Bartkowiak)
2. Inicjowanie i udział w organizacji imprez szkolnych, świąt i zabaw:
- Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
- Ślubowanie klas pierwszych i Święto KEN (2E)
- Udział w prezentacji działalności organizacji szkolnych
- Wybory do Rady Uczniowskiej
- Rocznica nadania LO imienia M. Kopernika (2A)
- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (2G)
- Zakończenie roku szkolnego 2018 / 2019

Odpowiedzialni : SU 2 oraz wyznaczone klasy LO
3. Porządek i bezpieczeństwo:
- Czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprez szkolnych

Odpowiedzialni : SU 1 i SU 2
4. Działania informacyjne :
- Sporządzanie protokołów po każdym zebraniu samorządu uczniowskiego
- Informowanie nauczycieli i uczniów o bieżących pracach i akcjach samorządu
- Zawieszanie na tablicy samorządu bieżących informacji

Odpowiedzialni : sekretarze SU 2

- Prowadzenie kroniki Samorządu Uczniowskiego Nr 2

Odpowiedzialni :Olga Haber 2A i Wiktoria Jawień 2A
5. Działalność sekcji historycznej "Historia, tożsamość, tradycja..." :
Uczniowie pracujący w tej sekcji udadzą się w raz z opiekunem SU 2 na brzeskie cmentarze, aby uporządkować groby profesorów liceum pozostające bez opieki (2 razy w ciągu roku) oraz aby zapalić znicze na tych grobach w Święto Komisji Edukacji Narodowej oraz z okazji rocznicy nadania liceum imienia M. Kopernika.

Odpowiedzialni : Joanna Wójtowicz 2A, Justyna Zięć 2A, Gabriela Idzik 3A, Weronika Wieczorek 3A, Franciszek Podłęcki 3G
6. Poczet sztandarowy:
1. Ślubowanie klas pierwszych - 2G
2. Uroczystość na Słotwinie - 2E
3. Święto Niepodległości - akademia w szkole - 2G
4. Święto Niepodległości - uroczystości miejsko-gminne - 2B
5. Święto LO - 2E
6. Pożegnanie maturzystów - 1A
7. Święto 3 Maja - akademia w szkole - 1B
8. Święto 3 Maja - uroczystości miejsko - gminne - 2A
9. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - 1E
10. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - 1A (2G)

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym :
- Udział marszałków szkoły i pocztu sztandarowego w następujących uroczystościach odbywających się poza terenem szkoły :

rocznica bombardowania transportu kolejowego na Słotwinie ;
rocznica odzyskania niepodległości 11 Listopada ;
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- Targi edukacyjne - przedstawienie oferty szkoły dla uczniów klas III gimnazjów i absolwentów klas ósmych szkół podstawowych
- Dzień Otwarty Szkoły
8. Konkursy :
- Konkurs na ozdobę świąteczną wraz z SU Nr1 – 21 – 22 grudnia 2018 :
- Konkurs plastyczny na wizerunek patrona Liceum.

Odpowiedzialni : Rada Uczniowska
Plan pracy samorządu uczniowskiego ma charakter otwarty i będzie na bieżąco uzupełniany w miarę potrzeb i napływu nowych inicjatyw.
Zatwierdzono na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego Nr 2 w dniu 17 września 2018.

ZSP nr 1 w Brzesku ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko | wykonanie: Tomasz `tomczan` Koczwara | aktualizacja: mgr Anna Damasiewicz Odwiedzin: 97016